Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
22 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
21 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
20 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
17 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
16 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
15 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
14 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
13 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
10 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
9 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
8 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
7 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
6 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
3 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
2 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
1 Νοε 2017 74 0,00 0 - - 0 0
31 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
30 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
27 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
26 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
25 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
24 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
23 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
20 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
19 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
18 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
17 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
16 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
13 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0
12 Οκτ 2017 74 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων