Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
21 Σεπ 2017 63,3593 -2,52 15.411 65,6 61,15 9.570,4 8
20 Σεπ 2017 64,9984 0,00 8.531 65 64,95 5.545,14 2
19 Σεπ 2017 65 0,00 0 - - 0 0
18 Σεπ 2017 65 5,34 6.467 65 65 4.203,68 1
15 Σεπ 2017 61,7053 0,00 0 - - 0 0
14 Σεπ 2017 61,7053 1,07 23.804 65 61,2001 14.688,82 4
13 Σεπ 2017 61,0501 0,00 0 - - 0 0
12 Σεπ 2017 61,0501 -9,02 51.049 66 61,0001 31.383,17 7
11 Σεπ 2017 67,1 0,15 4.224 67,1 67,1 2.834,52 3
8 Σεπ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
7 Σεπ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
6 Σεπ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
5 Σεπ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
4 Σεπ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
1 Σεπ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
31 Αυγ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
30 Αυγ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
29 Αυγ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
28 Αυγ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
25 Αυγ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
24 Αυγ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
23 Αυγ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
22 Αυγ 2017 67,0001 0,00 0 - - 0 0
21 Αυγ 2017 67,0001 -10,67 399 67,0001 67,0001 267,36 1
18 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
17 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
16 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
14 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
11 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0
10 Αυγ 2017 75 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων