Στους πίνακες που ακολουθούν, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους Χρονισμούς της Εκκαθάρισης & Διακανονισμού, για την Αγορά Αξιών & Παραγώγων.

Επίσης, βρείτε τις Τεχνικές Οδηγίες για την Εκκαθάριση Κινητών Αξιών καθώς κα τις τις απαραίτητες Ειδικές Οδηγίες Εντολών Διακανονισμού.

 

 

Χρονισμοί Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Αγοράς Αξιών και Παραγώγων
 Doc. Name file
 - Χρονισμοί Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Αγοράς Αξιών
 - Χρονισμοί Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Αγοράς Παραγώγων
 - Χρονισμοί και Διαδικασίες Εκκαθάρισης για Δικαιώματα προαίρεσης την ημέρα λήξης του παραγώγου
 - Χρονισμοί Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Αγοράς Αξιών (Ισχύει μόνο για την 31/12/2018)
 - Χρονισμοί Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Αγοράς Παραγώγων (Ισχύει μόνο για την 31/12/2018)
   

Οδηγίες
 Doc. Name File
 - Τεχνικές διαδικασίες για την Εκκαθάριση Κινητών Αξιών
 - Ειδικές οδηγίες εντολών διακανονισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων