Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Δραστηριότητα Διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 24
Ταχ Κωδ:106 78
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-7221242 , 210 3839688
Telefax (210)-7221914
Ιστοσελίδα http://www.altius.gr
Email altius@altius.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΡΙΤΩΝ ΒΡΟΧΙΔΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π ΑΓΓΕΛΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ Α ΜΑΙΡΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Μ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας 2
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Κατερίνα Ηλιοπούλου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Κατερίνα Ηλιοπούλου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 16 Αυγ 2002
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
Σχετικά σύμβολα
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων