Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Εμφανίζονται αποτελέσματα: 130 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).
Ημερομηνία - Ώρα ISIN Εταιρεία Νόμισμα Τιμή Ποσότητα Παράδοση χωρίς πληρωμή Είδ. Συν/γής Ομόλογο Με δεδουλ. τόκους
19 Σεπ 2017
16:05:00
GRS489003004 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. EUR 0,134 487.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Σεπ 2017
15:18:00
GRS065003006 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ EUR 0,300 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Σεπ 2017
17:30:11
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,50 42.775 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
18 Σεπ 2017
13:17:00
GRC3931176B0 ΜΥΤΙΛΟ1 EUR 100,10 1.196 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2017
14:44:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,12 1.196 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
17 Αυγ 2017
11:44:00
GRS279003008 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. EUR 0,010 1.800 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
17 Αυγ 2017
11:43:00
GRS279003008 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. EUR 0,010 111.400 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
9 Αυγ 2017
16:50:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,95 247 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
9 Αυγ 2017
16:00:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,35 100 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
9 Αυγ 2017
10:30:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 4,74 19.583 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Αυγ 2017
11:52:00
GRS395363005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ EUR 5,30 2.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 20.589 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 16.881 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 15.894 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.253 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 16.218 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 5.871 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 5.719 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 14.503 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 5.880 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 3.180 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 7.691 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.850 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.008 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 4.350 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 35.566 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 30.061 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 5.994 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 28.507 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.360 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.566 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 5.871 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 5.382 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 4.893 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 16.619 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 19.223 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 37.104 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 14.639 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 12.777 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 4.257 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 7.120 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.370 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 4.208 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.799 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 7.769 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 3.914 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 4.893 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 8.364 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 15.249 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 58.394 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 36.596 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 33.968 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.820 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.727 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 7.143 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 10.559 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 33.300 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 3.417 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.174 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 7.044 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 3.425 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 4.925 Ναι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 4.925 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 3.914 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.013 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 3.914 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 5.396 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.754 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 16.299 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 5.969 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 7.719 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.038 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 16.299 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.627 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.627 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.752 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 16.216 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 9.400 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 17.400 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 9.474 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 4.893 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.725 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 4.893 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 46.251 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 22.881 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.447 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 5.787 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 11.441 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Αυγ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 4.368 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Ιουλ 2017
15:00:00
GRS359353000 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. EUR 6,27 5.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουλ 2017
16:40:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 102,05 50 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουλ 2017
15:57:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,25 50 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουλ 2017
11:00:00
GRR000000044 PIRAEUS BANK S.A. W EUR 0,001 50.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουλ 2017
11:00:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,40 5 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
13 Ιουλ 2017
14:00:00
GRS003003027 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. EUR 0,368 200 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2017
11:58:01
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 8,15 103 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2017
11:57:01
GRS359353000 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. EUR 6,18 301 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουλ 2017
11:57:00
GRS495003006 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. EUR 8,60 1.043 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:45:00
GRS359353000 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. EUR 6,18 301 Όχι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:41:00
GRS495003006 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. EUR 8,60 1.043 Όχι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:56:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 8,15 103 Όχι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:56:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 8,15 103 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:45:00
GRS359353000 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. EUR 6,18 301 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
7 Ιουλ 2017
14:41:00
GRS495003006 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. EUR 8,60 1.043 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
6 Ιουλ 2017
14:15:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,40 98 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουλ 2017
14:00:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,30 500 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουλ 2017
12:59:00
CY0105570119 ELHT EUR 0,900 606 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουλ 2017
12:56:00
CY0105570119 ELHT EUR 0,900 606 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2017
17:56:00
GRS491003000 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 9,15 2.650 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2017
17:56:00
GRS491003000 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 9,15 2.650 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2017
15:35:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,50 20 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουν 2017
16:50:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 100,30 70 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουν 2017
14:10:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,40 300 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουν 2017
11:29:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,00 48 Όχι Ακύρωση Συν/γης Ναι Όχι
28 Ιουν 2017
11:40:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,00 1.920 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
28 Ιουν 2017
11:29:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,00 48 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
27 Ιουν 2017
17:12:10
GRS323003012 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. EUR 0,955 1.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Ιουν 2017
14:05:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,86 697 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2017
13:57:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,86 500 Όχι Ακύρωση Συν/γης Ναι Όχι
26 Ιουν 2017
13:57:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,86 500 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2017
13:05:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 100,50 70 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
18:00:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,25 500 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
15:15:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,25 500 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
14:15:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 100,00 40 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
14:15:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 100,00 11 Όχι Ακύρωση Συν/γης Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
14:15:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 100,00 11 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
21 Ιουν 2017
10:54:00
GRC8121176B9 SNAL.AT EUR 1.000,00 22 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουν 2017
17:20:00
GRC4191173B0 OPAPB1 EUR 101,12 100 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
20 Ιουν 2017
17:15:05
GRS491003000 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 9,78 836.134 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Ιουν 2017
17:14:10
GRS323003012 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. EUR 0,998 10.262.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων