Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 59 55 19 66 Πράξεις 24.157 Αξία € 46,51 εκ
Με πράξεις 133 Όγκος 37.502.508 Χρημ/κή αξία € 54,36 δις
Τιμή € 1,24
Διαφορά 19,23%
Τιμή € 0,0975
Διαφορά 14,71%
Τιμή € 0,042
Διαφορά 13,51%
Τιμή € 0,486
Διαφορά 9,95%
Τιμή € 0,494
Διαφορά 9,78%
Τιμή € 1,385
Διαφορά 9,06%
Τιμή € 0,508
Διαφορά 8,32%
Τιμή € 0,15
Διαφορά 7,14%
Τιμή € 0,246
Διαφορά 6,96%
Τιμή € 0,59
Διαφορά 5,36%
Τιμή € 0,445
Διαφορά 4,46%
Τιμή € 0,376
Διαφορά 4,44%
Τιμή € 1,68
Διαφορά 4,35%
Τιμή € 0,242
Διαφορά 4,31%
Τιμή € 0,7505
Διαφορά 4,24%
Τιμή € 6,35
Διαφορά 4,10%
Τιμή € 4,94
Διαφορά 3,78%
Τιμή € 0,166
Διαφορά 3,75%
Τιμή € 1
Διαφορά 3,09%
Τιμή € 3,24
Διαφορά 2,53%
Τιμή € 0,61
Διαφορά 2,52%
Τιμή € 0,205
Διαφορά 2,50%
Τιμή € 1,24
Διαφορά 2,48%
Τιμή € 6,45
Διαφορά 2,38%
Τιμή € 1,21
Διαφορά 2,20%
Τιμή € 4,68
Διαφορά 2,18%
Τιμή € 3,78
Διαφορά 2,16%
Τιμή € 0,775
Διαφορά 1,97%
Τιμή € 0,0314
Διαφορά 1,95%
Τιμή € 0,163
Διαφορά 1,88%
Τιμή € 0,925
Διαφορά 1,65%
Τιμή € 0,66
Διαφορά 1,54%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 1,54%
Τιμή € 14,5
Διαφορά 1,40%
Τιμή € 4,65
Διαφορά 1,31%
Τιμή € 1,742
Διαφορά 1,28%
Τιμή € 1,6
Διαφορά 1,27%
Τιμή € 0,83
Διαφορά 1,22%
Τιμή € 14,5
Διαφορά 1,05%
Τιμή € 0,394
Διαφορά 1,03%
Τιμή € 0,784
Διαφορά 0,90%
Τιμή € 2,744
Διαφορά 0,88%
Τιμή € 1,735
Διαφορά 0,87%
Τιμή € 1,664
Διαφορά 0,85%
Τιμή € 1,21
Διαφορά 0,83%
Τιμή € 0,25
Διαφορά 0,81%
Τιμή € 6,85
Διαφορά 0,74%
Τιμή € 28,3
Διαφορά 0,71%
Τιμή € 1,7
Διαφορά 0,59%
Τιμή € 3,44
Διαφορά 0,58%
Τιμή € 28,39
Διαφορά 0,57%
Τιμή € 0,28
Διαφορά 0,54%
Τιμή € 5,74
Διαφορά 0,53%
Τιμή € 1,2
Διαφορά 0,50%
Τιμή € 20,25
Διαφορά 0,50%
Τιμή € 0,278
Διαφορά 0,36%
Τιμή € 7,93
Διαφορά 0,25%
Τιμή € 4,34
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 0,26
Διαφορά 0,08%
Τιμή € 0,87
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,322
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,388
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,0235
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,08
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,7
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,66
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,86
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,426
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,68
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,02
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,47
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,61
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,7
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,93
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,02
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 18,7
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,045
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,09
Διαφορά -0,20%
Τιμή € 0,164
Διαφορά -0,24%
Τιμή € 1,45
Διαφορά -0,34%
Τιμή € 0,814
Διαφορά -0,49%
Τιμή € 0,79
Διαφορά -0,50%
Τιμή € 3,64
Διαφορά -0,55%
Τιμή € 0,88
Διαφορά -0,56%
Τιμή € 0,875
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 4,37
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 5,81
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 16,6
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 1,836
Διαφορά -0,76%
Τιμή € 11
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 3,49
Διαφορά -0,85%
Τιμή € 16,65
Διαφορά -0,89%
Τιμή € 21,8
Διαφορά -0,91%
Τιμή € 6,2
Διαφορά -0,96%
Τιμή € 0,51
Διαφορά -0,97%
Τιμή € 5,09
Διαφορά -0,97%
Τιμή € 16,06
Διαφορά -0,99%
Τιμή € 8,9
Διαφορά -1,11%
Τιμή € 18,56
Διαφορά -1,17%
Τιμή € 1,63
Διαφορά -1,21%
Τιμή € 0,32
Διαφορά -1,23%
Τιμή € 11,15
Διαφορά -1,33%
Τιμή € 6,31
Διαφορά -1,41%
Τιμή € 9,06
Διαφορά -1,41%
Τιμή € 9,665
Διαφορά -1,83%
Τιμή € 1,55
Διαφορά -1,90%
Τιμή € 1,47
Διαφορά -2,00%
Τιμή € 0,486
Διαφορά -2,02%
Τιμή € 3,28
Διαφορά -2,09%
Τιμή € 24,4
Διαφορά -2,40%
Τιμή € 15,06
Διαφορά -2,59%
Τιμή € 1,84
Διαφορά -2,65%
Τιμή € 2,18
Διαφορά -2,68%
Τιμή € 8,71
Διαφορά -2,79%
Τιμή € 2,58
Διαφορά -3,08%
Τιμή € 0,087
Διαφορά -3,33%
Τιμή € 0,164
Διαφορά -3,53%
Τιμή € 0,258
Διαφορά -3,73%
Τιμή € 0,23
Διαφορά -4,17%
Τιμή € 0,175
Διαφορά -5,41%
Τιμή € 0,07
Διαφορά -5,41%
Τιμή € 2,02
Διαφορά -5,61%
Τιμή € 0,152
Διαφορά -6,17%
Τιμή € 0,6
Διαφορά -6,25%
Τιμή € 13,3
Διαφορά -6,99%
Τιμή € 0,332
Διαφορά -7,78%
Τιμή € 0,246
Διαφορά -8,21%
Τιμή € 0,605
Διαφορά -8,33%
Τιμή € 1,71
Διαφορά -10,00%
Τιμή € 0,0615
Διαφορά -15,17%
Τιμή € 0,0285
Διαφορά -16,18%
Τιμή € 0,0575
Διαφορά -19,58%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων