Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 205 45 42 20 98 Πράξεις 21.325 Αξία € 58,31 εκ
Με πράξεις 107 Όγκος 62.397.356 Χρημ/κή αξία € 52,06 δις
Τιμή € 6,08
Διαφορά 19,45%
Τιμή € 0,066
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,551
Διαφορά 9,54%
Τιμή € 0,249
Διαφορά 8,73%
Τιμή € 1,14
Διαφορά 7,55%
Τιμή € 2,44
Διαφορά 6,09%
Τιμή € 18,95
Διαφορά 4,64%
Τιμή € 0,344
Διαφορά 4,56%
Τιμή € 0,285
Διαφορά 4,40%
Τιμή € 1,27
Διαφορά 4,10%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 3,94%
Τιμή € 1,07
Διαφορά 3,88%
Τιμή € 0,760
Διαφορά 3,83%
Τιμή € 0,056
Διαφορά 3,70%
Τιμή € 2,82
Διαφορά 3,68%
Τιμή € 0,564
Διαφορά 2,92%
Τιμή € 20,99
Διαφορά 2,89%
Τιμή € 4,38
Διαφορά 2,34%
Τιμή € 0,562
Διαφορά 2,00%
Τιμή € 4,98
Διαφορά 1,63%
Τιμή € 0,687
Διαφορά 1,48%
Τιμή € 0,707
Διαφορά 1,43%
Τιμή € 13,80
Διαφορά 1,40%
Τιμή € 7,79
Διαφορά 1,17%
Τιμή € 19,70
Διαφορά 1,03%
Τιμή € 0,100
Διαφορά 1,01%
Τιμή € 9,10
Διαφορά 1,00%
Τιμή € 4,39
Διαφορά 0,92%
Τιμή € 0,480
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 1,25
Διαφορά 0,81%
Τιμή € 13,96
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 10,17
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 0,299
Διαφορά 0,67%
Τιμή € 3,39
Διαφορά 0,59%
Τιμή € 1,72
Διαφορά 0,58%
Τιμή € 1,78
Διαφορά 0,56%
Τιμή € 5,42
Διαφορά 0,56%
Τιμή € 0,754
Διαφορά 0,53%
Τιμή € 2,06
Διαφορά 0,49%
Τιμή € 5,32
Διαφορά 0,38%
Τιμή € 2,93
Διαφορά 0,34%
Τιμή € 0,910
Διαφορά 0,33%
Τιμή € 4,26
Διαφορά 0,24%
Τιμή € 4,29
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 18,55
Διαφορά 0,11%
Τιμή € 2,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,300
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 15,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,022
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 23,50
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,077
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,157
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,500
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,05
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,69
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,170
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,657
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,634
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,22
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,18
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,700
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,495
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,230
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,070
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 11,90
Διαφορά -0,08%
Τιμή € 4,97
Διαφορά -0,20%
Τιμή € 0,289
Διαφορά -0,34%
Τιμή € 0,247
Διαφορά -0,40%
Τιμή € 3,98
Διαφορά -0,50%
Τιμή € 7,35
Διαφορά -0,54%
Τιμή € 8,35
Διαφορά -0,60%
Τιμή € 7,91
Διαφορά -0,63%
Τιμή € 5,36
Διαφορά -0,74%
Τιμή € 0,359
Διαφορά -0,83%
Τιμή € 8,72
Διαφορά -0,91%
Τιμή € 2,92
Διαφορά -1,02%
Τιμή € 5,64
Διαφορά -1,05%
Τιμή € 15,50
Διαφορά -1,15%
Τιμή € 3,85
Διαφορά -1,28%
Τιμή € 0,660
Διαφορά -1,35%
Τιμή € 3,45
Διαφορά -1,43%
Τιμή € 1,36
Διαφορά -1,45%
Τιμή € 0,260
Διαφορά -1,52%
Τιμή € 0,113
Διαφορά -1,74%
Τιμή € 22,00
Διαφορά -1,79%
Τιμή € 1,08
Διαφορά -1,82%
Τιμή € 0,427
Διαφορά -1,84%
Τιμή € 0,696
Διαφορά -1,97%
Τιμή € 1,43
Διαφορά -2,05%
Τιμή € 2,30
Διαφορά -2,13%
Τιμή € 28,30
Διαφορά -2,14%
Τιμή € 3,42
Διαφορά -2,29%
Τιμή € 6,40
Διαφορά -2,29%
Τιμή € 6,00
Διαφορά -2,60%
Τιμή € 2,41
Διαφορά -2,82%
Τιμή € 1,89
Διαφορά -3,08%
Τιμή € 0,572
Διαφορά -3,87%
Τιμή € 1,73
Διαφορά -3,89%
Τιμή € 0,240
Διαφορά -4,00%
Τιμή € 0,081
Διαφορά -4,71%
Τιμή € 0,400
Διαφορά -6,76%
Τιμή € 0,140
Διαφορά -7,28%
Τιμή € 0,332
Διαφορά -7,52%
Τιμή € 0,092
Διαφορά -8,00%
Τιμή € 0,193
Διαφορά -12,27%
Τιμή € 0,056
Διαφορά -18,84%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων