ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Ξένια Καζόλη

Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, εκτελούσα χρέη Προέδρου

Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Διοίκησης ΕΣΕΔ

2. Αναστασία Στάμου

Μέλος

Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης ΕΣΕΔ

3. Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου

Μέλος

Μέλος ΔΣ, ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

4. Ξενοφών Αυλωνίτης

Μέλος

Executive, General Manager ALPHA BANK

5. Στάθης Ποταμίτης

Μέλος

Δικηγόρος, POTAMITIS VEKRIS LAW OFFICE

6. Joelle Simon

Μέλος

Deputy Director General Legal/Ethics and Corporate Governance, French Business Confederation MEDEF, France

7. Σταύρος Θωμαδάκης

Μέλος

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Chair of the International Ethics Standards Board for Accountants (IFAC)

8. Ιωάννης Αναστασόπουλος

Μέλος

Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ

9. Ιωάννης Αψούρης

Μέλος

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

10. Αγγέλικα Γκούσκου

Μέλος

Δικηγόρος, Εταίρος, Selekos-Gouskou Law Offices

11. Λουκάς Δέδες

Μέλος

Ελληνική Ένωση CFA, Στέλεχος Τραπέζης Ελλάδος

12. Josina Kamerling

Μέλος

Head of Regulatory Outreach, EMEA, CFA Institute

13. Ευθύμιος Νικολόπουλος

Μέλος

Commercial Operations, Strategic Initiatives & Business Development Director, ASTRAZENECA

14. Νικόλαος Δημόπουλος

Μέλος

Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Στο Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης συμμετέχουν ex officio και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

ΧΟΡΗΓΟΙ

Responsive Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Responsive Image
info@esed.org.gr
Responsive Image
T: +30 210 3366894 F: +30 210 3366595
Responsive Image
Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, Ελλάδα
Responsive Image
Responsive Image